Google

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

- Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

- Maintain attribution The Google *watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

- Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web

alhttb://books.;coodle.comj

MEEEÉ- VEU

ITETTLTHLITTTTT E |

Da cT TL

LLL TEETUTIERLTLTTTTETTTLETTTLEEE EHE ETE

EACLDITPIIIITI:

Ld ETOUEEUECDDTTEEDPPM

LREREEXLERLHRVER DIT RIIHOEISIDEIETT

- 4

4r n

FRIDERECI JACOBS ANIMADVERSIONES - IN | | EPIGRAMMATA ANTHOLOGIAE GRAECAE | " SECUNDUM ORDINEM ANALECTORUM

BRUNCKII,

VOLUMINIS PRIMI

PARS PRIOR AT Arabs, rpg

LIPSIAE IN BIBLIOPOLIO DYCKIO

-MDCCXCV!111.

-

*. ^

-.

-*

- ^4 9

*«h

n4

LUDOVICO ERNESTO . GOTHANORUM ET ALTENBURGENSIUM

DUCI SERENISSIMO

Ld

PATRI PATRIAE MUSARUM PATRONO HUNC LIBRUM

LEVE PIETATIS SUAE DOCUMENTUM

SACRUM ESSE VOLUJIT

" AUCTOR,

UM,

a £4 - LIP 2

»/

-** *

P

, Mi ieeinin fait apáàd veteres, Prise: Swenifimo,

' ut qui in laboribus [uis praefens Deorum gnis -€ , pert eflent, operum iooram particulam; pii animk | teftem, in Deorum M" aris pefitam,: sapin faspeníam. comíecrarent. In quo offclo nem tam tau meris oblati praeftantia, quam offerente fpeBabatur pietas. Humc morem imitari sufos, quem libram: incredibili (TUA beneficentia adjutus, .tanquem fub:

. Bei eujusdam aufpiciis, ad.umbiliconm perduxi, eum . TIBi dico et confecro. Ut aütem olim ad curas n

deícendere dignatus es, ita nunc quoque leve hoc.

s 3

inéSuua wt ferena T UAque fronte accipias, fOgO gré, corque. Qui cum beneficiorum, quibus me cumulafti, magnitudinem nulla omnino gratia :potm, &d vota .confegio, Deumque precor, ut TE. din, in eirium TUORUM falutem, literarum, quarum pater appellari meruifli, prae&dium et incolumitatem, ormni- umque benorem. gaudium et obleOationem, falvum fo-- ventemque prae(tet,

" ] pee ER epa

[ o£. i (06 "us d x s V.d tie. ceu ev dE Lu ' AT t(osÀ * » y. i (mh PRAETATIO 1 i diosa 2^ ; e . arare ec oe SP ESURPRNAD ^ E. s EM Ca "s m 15$

I. priibo:hoe Commentirii in Arthologiat aditu duo inprigtis: agonde effe: yideo: , primum; ub . fuscepét:opéris datiobem et confilium: aperism; alterum, ut, quibus illud, fubfidiis inftru&kus per fecernn ,. indicem. 3 Aciprimum iiim mánime vereor, 09 ia hac, que ium fruimur, Áiteramum luoé quaere - aliquim;. cajós tandemuülitatie commendatione haec Jevifimoruim :hifuum ; afi mrgas: potius. ap- d colle&io sserueiit; ut in vea ye édepda, five expolisada etexplicamis bonas horas confume- re Feu Quamvis enim, fi huic operi pretium ex utilitate, five ad vitam; five ad liberas ek dp&ri-

& 4

;

«ow

vin PXAEFATIO.

nam inde Fédündante*), ftitaendutm fit, mults proferre poffim,. quae vel gravem fententiam praeceptumque fajubre, vel rem quandam fcitu ' et. notatu dignifimam , modo ad hiftoriam, modo ad mores veterum, univerfamquea anti- quitatem , contineant: non tamen ita de ar- . tium, cum Aeteragum, omnium , qute cum hu- manitate conjun&ae í funt t, tum inprimis po&- : - feos praeftantia exiftimandum cenfeo; barbarorum enim haec, et qui inter populos humanitate exe eultasbarbaiis firhillimi fane; judicendicefii retio; : fed potius ita, ut, quae. puloritudins , -vdiufis^ - te et dignitate emineant; - etiirm& nnlla inde. uti- litas derivetur, maxime támen àdmiremur et di- ligamus et ample&amur. Jam. nemo facile erit, ex i$ quidem, qui Anthaldgizm .graecgmopaulo propius inffezsrint,-'vel.faltom ex.theotifcis ot dmitátionibus. et verfóhibus; quales Harderur;: Vis Sumnts, slüque nonnwil, íed Herderwe : praeci: pue, dederunt elegantiffimen, .cogrioverint,: qui in ex: imos quipocoud pen, Grae:

- *) Vide Grerum in Praefatione Anthologia Tan .— eia -Boéchio virg e edite. '

^

FPnaxPA?T10. ; |.

ese elegantiae et venuftatis flores contineri neget.

Non quidem is fum,. qui fascepti a me et dili -

genter £ra£isti operis &more occoecstus, ut paren-

tes, folent in liberorum fuorum ingeniis moribus- .

que:cernendis , omnis in Anthelogia laudanda, ad unguem exa&a, perfe&isque minimum diítentia exilimem ;. femper enim rationes meas ab eorum vanitate fejungere ffadui, qui, quemcunque fcri« ptorem fibi expoliendum fumferint, eum omnibus mumetis abíolutum, fummis laudibus, fumma ad: misstione dignum. jaBent; multa potius in-copios fa illa Colle&ione, ex ferioribus praefertim fempo- ribus , confervata effe video, quibus haud aegre ea . ruiffemus:: fed quao his fubdu&is relinquuntur, 6$ plurima efTe et'quantivis pretii re&e mihi affirmare videor. Hisigitur edendis, emendaudis et expli eandis qui otium et operam tribuunt, eos de bo» . nls-literis omaique adeo huraanifate non —- mereri, dubitare noli. a T

Sed in hoc loco me diutius immorer, effcio Wiagous eorum numerus, qui Anthologiam grae«

cam fummis leudibus vextulerunt. Hoc eninp |

———t mum (04$.

Pd

x. PRnAErATFG Lyricis et Elegincis po&tis fecerunt, -quodam- raodo refarciri, praeffantiffimi quique Literetore$ intellexerunt. : Nam habeb Epigrummatium ge^ 'mus, conjunGienem sliquamret:qwi( neceffitudi2 " pem cum. Lyrico et Elegiaco; et.u£ quisque in . Epigrammatia: icribendis excelluit, ita fe mauimo - sd:;veterum Lyricorum imitatiomem compofaiífe videtur. Nec profetto defuerunt, qui ;. «unt fommsm Anthologiae graecae prxeftantiam vini . telligerent, eam, modo integram; modo diüetkbe €arminum habito, typis déforibendam curasent ' etin lstium fermonem conwertsrent ; .eàndem vero qui paulo intentiori ftadio a fordibus purgare

^ etcriticae artis fabtilitate: adhibita emendure fus-

eiperent, .inde & renstis literis ufque ad-amwofira -empora inventi funt paucifámi. Quid enim? cum in prifcis fcriptoribus. reftituendis prise fine dubio partés Codicibus tribuendae fint, :qduoc tusquisque editorum, fi 2b Aldo discefferis, . us- que ad Bennekium anthologiam ad- Codd. manu- Ícriptos exegit? Henritum: enims Stephouym. quid« quid hujus erat negotii paulo . negligentius ' exfe- «utum effe, infra docebimus... Quis porro; prae

"4

PRAEFATIO y x*toc

ter Brodesia & Opfiponm, cojus tati hop is tra quatuor librorum explicationem fubftitit , .ob- fcuris Anthologise locis perpetuae interpretationis Jamen adhibuit? Sed'quid ab illis, qui unquam hia chartis manus et ingenium admaverunt, praeftis tum.fit , in Prolegornenis noftris diferte docebitur4 . hic; quid ipfi praeffare voluerimus, Ggnificabimuse

Primum hujus Gommentsrii confilium paulo anguflioribus circumferiptum fuit-fmibüs. Bruns . ekii enim opus, quamvis multis nominibus lau« dandum, quantas tamen üifficultates legentibua obfkist, cum mature intellexiffem, fi; quos.la- bores ipfe ad inypedimentz illa aut removenda aut imm4nuenda exhaufiflem, ne alis denuo fusci- piendi effent, efficerem, aliquid gratiae apud barum literarum. amantes initurum. effe, .[perac bem. Anthologise legendae et explicandae (übfi- dis, quae quidem in editis libris exftant, ftudiofs) conquifiveram;. ut quedammodo: .iptelligerem, - , le&iones Brunckianae. quantam. veritatis partes, haberent, quidque i in clariffimi hujus viri textu, quem a vulgato innumeris in locis didentire vides . bam, ex eodieibus, quidve ex eruditerum boni;

ox PRAEFATUHO.

niin: emendationibus nuanaverit. fioc enim "um temporis maxime ífpe&tabam, . Cujus. confilii ut .. tinturi efficerem, quantum ejas m fubfidiorum,

. quibus - utebar, conditione fieri poterat, diverfi: : tatem lectionis. Epigrammatum, ex fexcentis li- bris conquifitem;, una cum conje&uris erudito: sum hominum enotabam ; unde Colle&anes exi flebant, five Apparatus crétieus, qualem Berkiu; Vir Cl. ad Earipidem dedit, ad Pindarum dare in- fütuit, "Intra hujus igitur Apparatus fines emne | feum tuin temporis fubfi(lebat .confilium. commentario perpetuo notisque tam copiis, quim nunc edidi, non cogitaveram..

Sed, ut fieri folet, dum in aliorum animad- verüionibüs colligendis verfabar, re accuratius perpenía, conflllum, quod mente conceperasm, immutandum effe vidi. Corrafis enim omnibus, «wie chi ad Anthologiam ilhuftrandam cumícri- pferant, 'iMelligebam, "magnum locorum. nunse- *im relinqui, quibus nemo unquam facem adhi. buiffet, nec feri'poffe, quin, illaps viam fecotus, epüs efficsrem, propter partium diverfitetem. et innequalitatem;. purum jucundum et fere mon-.

EIN

ME |^ PRXFATIO.- , xu

ftreíum. Ad hanc autem cogitationem slia acce-

debat, quae animum, jam fatis commotum, peni-

tus inclinare. Quum enim Emendstionibus qui-

busdam in Anthologiam graecam editis meum de

Anthologia confilium cum eruditis hominibus : commuhicaffenr, plurimos efle vidi, qui rem ita - ácciperent, ut me juftum in eam cemmentarium editurum effe putarent. ' Quod quamvis nunquam

prae me tuleram, nefcio tamen quomodo, ini-

"quum effe putsbam, fi hominum qualemcunque

exfpeflationem penitus. fílerem. Majus itaque - . epus et difficilius, quam quod primum animo fineram, inftituere coepi, confcribendo eom-

. mentario, qui omnia Anale&torum Epigrammata,

cum alis quibusdam carminibus et carminum fragmentis , 'comple&eretur. '

In hoc autein commentario duo inprimis prae« : ftanda erant: primum : ut fontes textus Brunckia- | ni fedulo inveftigarem ; alterum , ut,locos obícu- xiorés , quantum id quidem a me fieri potefat, - Mluftrarem. Cum utroque conjun&a erat loco- rum, unde quodque carmen in Analecta v" 2 diligens obfervatio..

' xiw PRAEFATIO...

. De T offici] noftri! parte, - quie ad criticaut

fpeiat, primo loco dicendum eft. In es fi me sliquanto plus.praeítitiffe dixero, quam pollici- tüs fim, hoc nemo arrogantiae cuidam et, vani-

tati tribuet, ubi, quam benignam in hac parte

' fortunam expertus fim, indicavere. ^ Agebatur, -

wt dixi, inprimis hoc, ut, quid le&ionum in: Brunckii textu ex Codicibus , quid ex' conje- Guris, aliisve fontibus manaflet, diligenter et

accurate diftingueretur. At poftquam multo curn. .

taedio ex criticis libris et;aliunde magnam ]le- Gionum diverfarum copiam congefferam, in fex- centis tamen locis leCionis a Brunckio invettae gu&oritas latebat, nec ullo modo confici poterat, .wtrum genuinam Codicis, an fpuriam interpolati apographi le£tionem in illo contextu haberemus, Hoc dum ignorabátur, omne ftudium Antholopiae tettum ad feveriores Criticae leges exigendi et conflituendi vanum erat et irritum. In illa au- tem le&ionum ferragine tam multae erant in- eptae defcribentium aberrationes, conje&uraeque €x illis enatae tsm parum probabiles, ut magno- pere verendum effet, ne, fi has omnes repeterem,

* C -— m o "-—— o —À

A]

PRAEFATIO. '" xv id quod in illa rerum conditione neceffario facien- dum era£, chartis et leforibus periter illufife viderer. !

Haec res cum animum meum follicitum tenes . ret, contigit, quod mihi omnem illam follicitu- dinem eximeret. . Heyniur, in quo viro omnes, praeter fummam do&rinam et eruditionem, ad- mürentur illam promtem et paratam voluntatem, quoscunque bonarum artium amore imbutos vi- derit, fummo opere fublevandi, et Heerenius, Heguii cum in aliis rebus, tum in hac humani« tatis. laude aemulus, mea cauía rogabant Guilisf- mn. Uldenum, Regis Borufíorum apud. Romanos . negotiorum geítorem, Virum do&rina, ingenio, moribus excelleptem, ut, fl fieri poffet, accura» - tam Codicis Vaticani notitiam nanciíceretur. Is cum fibi opportunitatem videret oblatam, de bo- nis literis, quas, ut amicas et familiares, magno .2more comple£&itur ,' bene merendi, rem alacriter. fuscepit, et intra brevifimum tempus non id fo- lum, quod duumviri illi ab eo petiverant, fed longe plura praeftitit. Nam praeter deícriptio- nem.ilüus Codigis.lenge. accuratifümam multa.

/ e -

xvi PRAEFATIO. 'gobiscum | cominunicavit Epigramniata ; quae ' fiunquam 'editu effent, ex eodem Codice exceftpta, interque ea Cyzicena illa, quae nuper in fecando ' Exercitationum criticarum Volumine iluftravi- mus. -Ab eo inde tempore, cum gratum meum erga fe animum cognóviffet, nihil eum unquam togavi, quod negaverif, nihil unquam rogetus fecit, cui non multa sdjecerit, quae ipfum roga- . re non aufus efle. Is igitur cum, quod pai- , fim a dóBlis viris monitum eft, faa fponte intelli- gere£, tum demum de Anale£torum textu recle fatui poffe, fi quis eum cum Vat. Cod. compera- Verit, hanc comparationem, magnae patientiag - incredibilisque taedii opus, ultro fuscepit; idque procol dubio abfolviffet, nifi centigiffet aliquid, quod t»ediofi illius laboris neceffitstem tolleret, : . Decefferat S'oanner Spalletti, Bibliothecae Va- ticanae, dum viveret, fcriba, qui Anacreontis-care minibus ad Cod. Vat. fidem edendis nornen fuutn »- inter Graecarum literarum amantes. profeílus eft. Hic vir, homo longe leboriofiffimus, totum il- lum Codicem, qui Anthologiam Conftantini Ce- phslae cum muitis aliis carminibus eemple&i- - | | i

DL

PanazrATiO. | ^oxvii tar, fumma cum fide et diligebtia ita deferipfarat, , utfere fingulos Codicis: du&us imitaretur; idque fuum apographum, -diveríis deinde temporibus, o bis iterum cum ipfo Codice-contulerat. Hic li-

ber, cui Vir dociflimus fummum pretium (is fuere, quem in finu et oculis gerere, quem ut pretiofiffimum xquyuov omnibus fuis commenda, , re foerat folitus, poft ejus obitum ad haeredes li» texarum expertes pervenerat. Qui cum emtorem quaerunt, res ad Uhdemi sures pervenit, qui ejus per literás certiorem fecit. - Ingens ab illis hominibus pofeebatur pretium ; ut, quamsis in» - telligebam, ejusmodi apographum quantum mihi ' praefidii allaturum effet, ab eo tamen einendo pe cunise, quae poílulabatur , ! maguitudine facile deterrerer. Et periiffet fane oblata illa oppoetu- nitas, nifi SchücMrgroliur, collega mihi conjun- Giffimus, cum quo ÜAdeni literas communicaves - ram, hujus Codicis apud Serenifünmwm "Ducem mentionem fecilet. Hic Princeps, quo nemo | alins bonas literas majori cum fucceffu coluit; nemo vehementiore amore .compleClitue', non tam cito, quid cei effet, audivit ,. quam Bibliothe- b

XVI PRAEKFA'T10. 2 |

cam publicam , »plurimis. pretiofiffumisque libris -fümma liberalitate ab eo donatam, . hoc quoque ' munere.ma&re (latuit. Rei conficiendae :cura

- Uhdeno mandata, brevi tempore.&d finem perdu

citur Emitur Codex longe minori pretio; quaum . quod illi ab initio popofcerant. Hic autem Ufdeni de Anthologia merendi ftudium non fubftitit. Nam

cum ei liber Spallettianus traditus effet, .quamvis eüm diligenti(lime fcriptum efle. agnofcebat, nub . Tum tamen ejus rei dubium paílus eft relinqui fed, éum, ut ante dixi, Anale£ta ad Codicem Vati- , eanum comparare coepiffet, nunc telam retexui£ et illum Codicem cum libro Spallettisno diligen- tifime contulit, Ea demum opera effe&tum eft, . ut hocApographum velcandem, vel haud multo minorem , quam ipfe Codex, au&oritatem habeat. | . - Huic igitur apographo, cujus infra in Prole- gomeríis uberiorem notitiam dabimus, le&iones. debentur Vat. Cod., quas ubique in notis. noflris. diligenter commemoratas invenies, Quae: res. | quantum nobis profuerit ad ftabiljendum de Brno: . ckiano textu judicium, ad editorum. errores, prae- fertim circa auGores carminum, convincendgs:et

-

V.

NY

CphnAnPATIO . xix c.

*

: semiovendos, àd multos denique locos.re£tius coa- - fltuendos, non.eft'hujas loci ambitiols docere; ' ex ipfius Commentarii ufu cognófcandam eft. Ut

autera iis, qui vel fingula carmina, vel totam An» | thologiam Brunckianum denuo ad Cod. Vat. exi- | gere.volent, laboris:compendium féret, ad quod-- - vis carmen, quod quidem ex Conítantini Cephalaé

. Anthologia manaverit., Codicis paginam , in qua - - diligenter notavimus.

. Praetér hunc libram manuícriptis Codd. aliis wfus.fum nullis, qui quidem alicujus momenti ef-- fent. Nam nec Schedae Vinarienfes, de quibus. infra monebimus, nec Schedae Krohniazae, quas. paflim in notis.noflris laudatas- invenies, multum

"bonae frugis habebant. —Kroheiemar.illae, quas dixi, Sásdae fervabantur olim in Bibliotheca am-

pliffirus Zurikoló Nizalai Kroin, Paíloris ad D. Marise Magd. Fiamburgi, fub titulo: . Rolquiat Jeu (o&o) foliorum ex-Jfsto. Cad. membrasiacto 'ArSoAs- plas AaQieur inrygapuáavus Suam, . Haec fo- lia Kroksiur, ex cujus Bibliotheca anno 1796. per- venerunt in Bibliethecam Goreni(iml Ducis ie bi, fexipta eie cenfebatSeculo XIV. Continent Epi- b a

XX PRAEPAT10;U ! 4rammate :XLVL, ex omuibus fezePlanudeae libris, . nullo ordine fervato. Priora XX Epigrammata nec demmsta nec auctorum norhina adícripta. habent; zeliquorum plurima utroque inftru&as funt: Paucas | xarietates habent, tiec eas admodum memorabiles. Ex veteribus Anthologise Planudeae editioni- bus.comparavi editionem principem fani Lascaris, ' &res Aldimas, Juntinam, Afcenfianam et Stepba- - nianam. Harum nonnullas mihi fuppeditabat Bi- bliotheca noftra publica, cujus cuftodibus, Viris clariflimis, pro eorum humanitate promtoque in daboribus mneis adjuvándis ftudio gratiss ago quam poffum maximas ; aliss ex Bibliothecae Góttingen- fis thefauro mecum humaniter communicavit Hey «iw. Unam nanciíci non potui, omnium reri(li- mam, quae Venetiis prodiit anno 1556. apud Pe- trum et Jo. Mariam Nicolinos Sabienfes. Fa :tapto aegrius carui, quagto probabilius erat, eam propriis quibusdam dotibus effe oraatam, Praeteres autem fubfidia quaedam inedita, ij- terque ea nonnulla quantivis pretii, mihi Summo- suf) quorundam Virorum benevoléntia obtulit. 'Brevi poftquam confilium meuta de edendis in Am

Ld

PueaEPATrIO! *CX thologiam comrnentariis in homines exierat, Srhncidtrur, Profeffor Francofurtenfis, Vir erudi- tiffmus, qui hutnenitatis difeiplinam cum: natu- , ráe cognitione ita'conjunxit et copulavit,. ut diffiz . eile. fit flatuere y wWtra Jaude--fmagis ' eminedt ; Schneiderus it&que ultro mihi obsdlit, -quaecanque et'plim et nuper in Anthologiam doffiffime nota2 wert. Harum fíotarum longe miáximam partent Vir clariffimus AnsteGlorum mirgihi :éó tempore: &lleverat, quo Argentorati Brünckti -familiaritate: ét confüetudine fruebatur; iisque Bkunrkiar, quod- - ex multis locis intellexi, cum'Lettiones.et Emen2 dationes in Ansle&a. confcriberet, -f&epe magno . eim frau ufes efl. His adjarifae erant Schedáe quam lürimae, bonis frugis pleniffimae, quibus: disquifitiones in' Postiium Anthologiae vitam. ét.fcripta eontinebantuf, wnde quae excerpfi,! - fSondum in Schneideri Périculo critico Ansledhis-: que' criticis exhibita, ' és ànitia furhita ' cim - ad Sonne fuum rethli: -

. Riirkiànum iri Anffidigfam apparatur ut nan-- dícerer, fristuré operam dedi. Cujus ret caufk: . chmByldrivm, Virum eraditionis laude rion rpinust b 3

zxit PRASPFA 19.

quam generis nobilitate excellentem, in cujus Bi- bliothecam Schedas Reiskignas pervenifle noveram, per Münterum , Virum clarifmum , sdiiffstn ; eriagnus ille lifecarym patrohp$.prdcibus meis, fla« tim- annuit ,;es-quidquid iffsum charterum.penes eum erat; mihi mittendumontavit. :Continebán- tnr illag vdlumine formae: quadruplicatae, inqua . Quae priores: Apograplti .Lipfenfis partes (Mafs " Sirasonis eun Epigrermmatis yuzie metro confeglo ptis) congipantnr, cum multis Auiskij conjeQinria ip margine. - Ia fronte libri jpguatar. hasc ish manu fariptac Sed haec ompia cuti fakundit. enus- dota ipfi matu ma defripf «£ kie Codex suffit ampliur ufut fij, 34 nilim quidguegi 4x co tetquem , stum gubliseri. - Alterum illud apogeaphytma ;, cu« jus in his, verbis. mentio injiciqur, Aeirkir mifit ad Cardinalem Qeirjpum, unde illud nunquam recepit. , be igitur opere s. Viro do&liffimn. in, hac Anthologise parte, quam ipie noa edidit, col» | locata penitus periret, mihi: licere putavi, ex, quae honse notae eflent, excerpere, reliqua, quae ipfe enBor improbeturus fafís videretur, omttene, n,

99 » 9 Ld

ejus Manesirritarem , rés.i» Um cux. axes auépe-,

*

Pn ARFATUO., S. | xxi y»:*) Cum illo autem volumine EUR erat Colle&io Epigrammatum XXXVI. quibus Apogra- phum Lipfeníe caret, ex Schedis Lacroiianis et recentiorum philologofum írriptis confe&ia. Ea -

/' eamnins Reiskism Jenfanis.fubjungere woluiffs,

intelligitur ex verbis huio.Syntegmati praefiiis: Pervenimus igitur propitio. numine ad finem Jesfa- . fórum quoque .carminum,,. quibut adjungeisus aliqua, nullo alio quam fortuito ordine, quae paffim libro-- rum fparfa et a: Virir doBlis laudata, et ex /fntholo- gia depromia , iu adita tamen juxta.inedilagüe noffra et. SJenfata farrogine fruftra quaefivimus, Cosnti- suabimus corplos numeros neque aulTores nofiros diff- mulabimur, **) Tertia pars harum chartarum continebatur notarum farragine, quam Aiskius ' margini-editionis Stephanianae adferipferat. . Ma- - gnam de his:notis fpem conceperam animo ex iis, - quae- Reiskiu. commemorat in Praefat. ad- Anth, . *) Hoc volumen deícripft Külenkagipius , exjus apogra-

phum, ampliffima ejus bibliotheca distratta, in Britan-

nism delerum eft. Ez Reiskisno illo libro verietacem

le&. apographi Lipfienfis, leCtiones jue et Lacrozianas excerpfi.

^) Hec Syntagmate Brunckium ufum fuiffe fufpicor. Vide ejus Lectiones p. 28. XII. et quae netavimus ad . Philodemi Ep. XH. ec XXIII. *

LR ba.

e Xxive " PnRARFATI!O., . . €. C. p. XXXHI. et Bruneldus in fine Praefat, Sed hanc fpem ipfa res penitus.deffituit. . Nihil enim inillis notis habetur, nifi locorum, ubi carmina . et verfus Anthologize laudantur aut ilkuftrantur, à . indicium. : Quid igitur alteri illi notarum in Pla- nudeam oolleCtioni fatum fit, utrum perierit, an alicubi lateat, cum ignorantiffimis ignoro. Quo tempore in concinnando commentario eum maxime verfabar, Eiryniur Vir Hl libellum ad me mifit, qui praeter alia quaedam in Biblio-- theca Bodiejana deícripta notas quasdam in Anthologiám continebat. Quem librum cum evolviffem : quo me animo fuiíle putas, cum vi-- rorum in hoc literarum genere longe principum, Ifoáci Cafauboni et SJ'ofephi Scaligeri, nomina ocu-: los meos ferirent? 'Et Cafaubeni quidem. natae, quae in Sohedis nonnullis indigeftis in Bibl. Bodl. afesvadtar, in terti libri fine deficiunt, nec: multae funt sumero. Quaedam ex iis vitiofe fcriptie funt, its tamen, ut auctoris mentem. per- fpicias, aliae nullum omnino fenfum efüciunt ; vnde eas in Cafauboni avseyeacpa intricata et dif- fili manu kriptas Ein fufpicor. Staligeri. tutem

s

PRAXYATIO. c mxwo notae, adícriptae margini edit.: Aldinse reszr.: (vide Harlef. sd Fabr. Bibl. Gr. T. IV. p. 4399 - fn.) numero.plurimse funt.. Exrum nonnullae - in fphabmatis editionis Aldinae corrigendis verían- tur; aliae ex.2lis editionibus-ezcerptse videntur fed his fubdu£his plurimae reíixnt ipfius Scefgeek: cenjeBurae, nec Alwetio, nec allis cognitae. - In» . ter has fi. multas. egregie do&las et ingeniofas effe dixero, facile fidem inveniam ápud eos, qui &a« lieri ingenium ot doBtrinam nofr'ignorant. Cun his conjun£tae erant Notae /fuosymi, editioni Sted phánianac appi&se, quae in Fabricio commemorans tur p. 441; m. Liber fuiffe putatur Fr. Nanffi... Sunt in iis perpaucae emendationes, fed noónetz lae difficilium locorum verborumque interpreks« tiones et vesfiones metricae, Ex iHis ea, quse prudenter.et ingeniofe videbantur a ligenter excerpfi. - mE [m

Ad haec fubfíidia accefferunt nga fiae, ex quibus num quid utilitstis ad Antholo. giam. redundaverit, non noftrum eft flatuere) Hoc tantum .pro&teri poffum, me veritati dediffe - dperam, non astentationi. In quo ftudío cune

s bs

xxvi PRnAxrFATItS..

non fieri poffet, ut ubique, quod quaerebsm, afe- querer, facile feram aliter fentientfium judicia. Quin ne cum cavillatoribus quidem de hujusmodi.rebns.

unquam disputabo. Has enim, literas,. quae 'ab:

humanitate nomen .dgcunt, ie.eim. ob cau amplexum eíle fateor, quod in earum traCistione

quandam. voluptatem fentieham. .-. At, hujas voe - liptatis fru&ts: necéffe eft, pereat,. ubi in Mufe-.

rum visetis non:tam flores, "quibus. defeQemor, decerpimus, quam lapides potibs. colligimus, :qui-. : bus bonam aliorum exiflimstonem: petanius; aut

nosmet ipíos ab aliorum impetu et iniquitate de«; -

fehdamus. Quodíi. tamen alii Bujusmodi alterca-: tionibus delefentür, illi.fuo.fruuptor judicin? mihi vd sleimeseyox commifís putabo. Quare münquam non paratus fii errores nieos con&teri ef, ut ajunt, vineta mea caedere. Idem etiam in pofterum fa&turus, feveriffimum me in. pes. mess cenforem praeítsbo. :

Eft autem, ut huc redeam, in Anibologia :

Graeca fons emendationis longe uberrimus is,. qui, ax fimilium locorum comparatione oritur. Quod

pim Kwiniomiu veriflime monuit (in Praef. ad..

*

Pnagr&iTriIO. XxVII

"Tim. p. xx. ) poft heroica illa fnimiorum ingenio- !

rum tempór& viz quenquam ad fcribendinn accef- fife, rquia fe totanrad aliquem: veterum expri« meedunx anitahduimqué:daret, id:im epigiamma« tico.qoque genere,.:et had. fcio an-in hullo ma« ;: giag locunx. habuit. Longe plarimi.enim eorum,

M

- qui -poft- Mnaíaltam, ^ Leonidam "Farentinum, |

Callitisshüm, ingenium converterunt ad (criben«

ds Xpigrammats, hoe praecipue fpe&laHe vides , tur, ut:faperiorum poétsrum évrotz,: verbis va-

rlatis,. exprimerent fibique vindiearent. —'Quo- rum haud pauciit&;in hoc negotio verfati funt; ut, quae-eb illis poeffiws di&a effent, dilatarent.et

amplificarent ; alii vero ita, ut piifcorum carmis

na quaf in compendium redigerent. ^ Quise igi- tur in-hoc literarum genere haud rhinimi momen tí;.elb locorum fimilium diligens comparatio,

. hancim Anthologizlonge fru&uofifana. Ea nebis

quaque ad :quosdam. locos. re&tius eoriftiXuendos,

ad. alios se£tius interpsetandos plurinsum' profuit, -

*-: Senfim ad alterum locum , :de quo nobis mo- . mendum ele diecbamus, delapfi füumms!. : Paucis defungss.. Ia, interpreisdione igitur hoo inprimis.

xxvi PRAEFAT£oX

fpé&avi, ne quid praeterirern, im quo leftores,

in Anthologia legenda, minus exercitati , hsereré : poffent. : Quorum locoruns. explicationem nort reperiebam, ea faltem indicavi, ut alii rem ten- Sarent. Perfpicuitati inprimis findui; jfed'ne int omnibus tam perfpicuus effem, quam: notinnili fortafle defilerabunt, atgumenti vétabat obícowe mzitas. ^ Et cum ad ref£tam verborum: intelligén: tiath nihil fere magis valest; duam ut antetenegs; de qui;re agatur, fingulis fere carminibus/breva acgümentum praemifi, quód: ut Ariadnae qubd» dam fihim, errori caveaf. : iSimilis argumenti cra sina fedulo.comparavi, nee tamen ubique omnib, fed es tantum laudavi, quae ad: fenfim illuftesn- dum plurimum conferre exiffimsbaum. Sed. fmpu- . aj quae ad interpretis officium pertinere eerifené tur, enumerare longum: eft. Quid effecerim, aliorum judicium facio; efHicere céste - comtos fum; ut Epigrammatum obícuritstes tóllereptur; et via ad. eorum intellipentistn, quae ampeiitiffi- sia fuit, planior et apertior fieret. Cum mültis mihi in hac parte difficultztilus conflitandumy fuifle, facile credent, quiin. Anthologia -verfatb

. PRAETATÀIO: xxix funt. : :-Magnus enini e& Epigranmnatum rfumeru, - quiae nullus interpres xnte me attigit; in áliis vé: tits inveíligari. non. poterat, . nifi diffipatis prio- rum interpretum erroribus. Sed has aliasque dif. ficultates ambitiofo defcribgre , fepervacaneum fit. Aliter enim has literas non conílaré, probe teneo.. Mihi perfuafum habeo, me aditum ad : Anthologiee vireta, entibus et rubis obítru&ium,

expeditiorem feciíle. Rem tamen inchosvi pa» -

tius, quam perfeci. Alü eam ad exitum perdm» . cent , quibus plus otii, felicioris ingenii vena, Qberioris le&ionis et eruditionis copia contigerit, Talem interpretem ut Anthologia quam primum nancifícatur, bonarum literarum caufa vehemen, ter opto; Hoc dum fat, earum amantes hoe Catone contenti fi fint. | !

Ceterum primum hoc Commentarii in Antha- Jogiam Volumen mox fequetur alterum; quod fe- candi Anale&orum Tomi carmina comple&etur; tertium reliquorum Epigrammatum interpretatio- nem abíolvet. Ei sdjicietur, praeter indicem

graecitatis, Hifloria critica Epigrammatis, et - '

pottarum, qui Epigrammata conícripferunt, no-

x3E PRAEFATIO |

jtm. Hanc cum Prolegomenia, huic phefationi fubjetlis, co&jungere flstuerzm ; fed primi hujus.

. N'oluminis amplitudo me hoc confilium co&it ab. | Acere. o 0! PB j

Finem pracfandi, faciam, ubi pii gratique animi officia peregero. Si quid aliud laboris a me fuscepti onus allevere potuit; fumma fuit fummo: rum Virorum benevolentia et humanitas, quam - eum in aliis, tum in hoc praecipue opere exper- tusíum. Quorum eximiam .ergo me amicitiam rerumque mearum f[tudiurn cum apud me reputo, its commoveor, ut ne verbs quidem, ad animi

fenfus, non dicam exprimendos, fed indiczndos, | idonea reperire poffim. Nec tamet multis verbis opus eft apud. eos, qui officio gaudent, et. bene agendo non tam laudem et gratiam, quam. recte faQorum tonfcientiam petunt. "Benefieiorum, quae in me contulerunt, memoriam .nulla. un» quam oblitersbit oblivio; neque. committam, nt eos ftudii erga me íui poeniteat. —Scribebam - Gothae, menfe Aprili 1798.

PROLEGOMENA

IN QUIBUS HISTORIA ANTHOLOGIAE | GRAEC AE

NARRATUR,

PROLEGOMENA.

dab I

Ds üt, gd primi Forma nigros. |

PIER

A. €o inde tempore, quo fcribendi ars pido:

ciam frequentari coepit, id quod circa Olympia- dum initia fa&tum fuiffe videtur, Epigrammata

ad rerumi geftarum hominumque illuffrium me-

moriam conlervandam in ave9s4puaciw et tumulis ufürpata funt. Antiquiffimi hujus Epigramma-

tum generis utilitas eruditos;.homines primum ad.

tfninora illa carmina colligenda invitaffe videtur. Qui enim hominum in bello et pace clarorum vi- tas *), urbium origines, populorum res geítas li-

teris mandabant, eos faepenumero ad Epigram- -

matum au&ritatem provocaífe conflat. Quod autem Herodotus fecerat, nec Thucydides a gra- vitate fua alienum effe putaverat, id pofteriores

7) Vide san Gosar de Simonide.p. s. fa T:

[ , XXXIY PROLEGOMENA.

ftudiofius feciffe, quo magis/in hiftoria fcriben- da le&torum oble&stioni ftuderent, nullo modo dubitari poteft. , Antiquiorum exemplum fecutus eft Diodorus, Plutarchus, alii; et ut quisque ele- gantiorum literarum ftudiofior. fuit, ita po&tas ,cum alios, tum Epigrammaticos in partes vocan- " do, perpetuae orationis taedium lenire conabatur. -

Sed ubi primum intele&um ef, hiftoria quantum non ornamenti folum, verum etiam praefidii ex Inícriptionibus peterét, iis praefertim, quae "publicis monimentis infculptse effent,-exíti- terunt viri do&ti et literarum amantes, qui qas Ítudiofe defcriberent earumque quafi theGuros conderent. Inter hos principem locum tenet, propter operum quae. reliquit multitudinem, Po- demo, ex cujus libro ase) v3» xava moi Ap iyeap- pase» 4fienarur Epigrammata quaedam laudayit LL. X. p. 436. D. et p. 442. E. | Scripfit idem E praeterea quatuor libros de donariis in Acropoli pofitis, quos laudat Strabe L. IX. p. 607. A. alii .que fub titulo, «se vic dxeomroMekc. .His eurm, .dum donsris enumerabat eorumque quafi hifle- - riam condebat, Epigrammata illis appoíita iníe- . ,ruifíe, dubitare noli. Simile opus Polemo condi- . derat sag) vv dva Snuaásev iv Aaxsdaiuon , lauda- ^ tum ab ffenaco L. XIII. p. 574. D. et aliud, quod rerum ad antiquitatem et hiftoriam (pe&tan- tium refertifimum fuifle. opertet, ssp sur

PROLEGOMENA, . XxxV

AtÀQoit Syraupsr, cujus auGbori do£li et diligen. . tis Ícriptoris laudem Pigtarchus tribuit T. IL. p, 6y5.B. Propter interitum hoc Infcriptiones de columnis, pilis, ftatuis, donariis defcribendi ftu. dium joculari cognomine eT53Aoxésac vocatus eft, ut quidem, non fine magna veritatis fpecie, fu«

fpicatur Ca/anbonur in Animadv. in Athen, p. 409.

39. Ex his Polrmonir operibus, quibus fortaffe et alia quaedam ejusdem hominis fcripta accen» fenda funt, fed ex his praecipue aliorumque fimi- libus apftiquifimum Anthologiae conditorem, AMeleagrum, multa in colle&ionem fuam transtu- lifle, probabile eft. In fimili argumento verfatus eft dictar, cujus librum «sei dv AsAQulic ava- ^ Owudrer /fihenacur excitat L. XIII. p. $91. C. ubi infcriptio ab 7f/ceta commemorata profertur ; Me- ncfior by t ate) dyaOqudvie ap. then. p. 594. D. : et Zfpellar Pontitur, qui Epigrammata donariis ad- dita collegiffe videtur Dorvillio in Mifc. Obi. T^, VII p. 28.

Ut ii, quos hactenus enumersvits, di nis donariorum infcriptiones collegerunt, ita alil alias, "Thebana 4riffodemi|Epigrammata laudat &tholiafler /psilonii Rhodii L. 1I. 966. de quo conf. V'alchenar..ad Phoenifl. p. 732. "Emwygauupmare Arsxd. collegit 'Philochorar, ut Suidar teftatur; v, *iÀOxoQes; fi quidem vera eft verborum: diftin&io, quam Kwfferu; íecutus eft, In; Codicibus enun i E Acoon

i

/

Xxxvà PaotzcomzmA,

Mrryedpiptata- drixd. vocibus per punCura d- . flin&is, legitur. Peculiarem de Epigrammate Ji- brum fcripfit Nroptolemus Pahianur , quem ita lau- &st Zfthenarur L.X. p. 454. F. ut appareet, illum Épigrammata operi fuo intexuiffe. —Ipfum Epi- grammata fcripfiffe, non ftis caute aflerit Grod- deck in Bibl. Artium et Liter. Fafc. ll. 92. of. Bilentio non praetereundus eft, quem et Fabriciur laudavit IT. AV. p. 416. ed. nov. nec Reirkiur prae-.. termifit in Praef. ad Anthol. p. IX. Zwáemeruj, quem e titulis et infcriptionibus facris deorum hi-' ^ ftoriam cóntexuiffe narrát La&fantiur Inftit. Div. : t. c. 9. cum quo conf. Cieero de Nat. Deor. I. 42.

| II. De Meltagro, | Zfnthologiae conditors.

Primus sutem Ahthologiam non ex uno Epi- grammsatum genere, nec ex iig tantum, quae publicis monimentis infcripta fuerunt, íed cum ex his, tum ex poétarum operibus colle&tam, condidi(fe et' concinnaíle videtur Meírager Gada- yenuf, cujus nomen, olim non nifi doGioribus "cognitum, poft repertam a Salmafio Conftantini " 'Cephalae Anthologiam, omnium, qui vel levem 'cum graecis literis contraxiffent confuetudinem, . *ore et laudibus celebrari coepit. Hujus viri me- ' moriam fetvavit Strabo L. XVI. p. 1101. 'Bx ài qu»

PaorzGoMENA. . XXxvu

Tadkteén- ed brpéc ^q£.-0 gar ixoDe uet eyes ^ei MsPu'yeop. xa) Mínarqnog d. | a oudeyáA tiec, - xal Ir Jogoc d sex. iac kuo. Ex hoc loco -Menippuni Gadasemum commetarnat ' Stephanur : Bas. wrdi fazit.Diogen. Laért 3V b.99- 46 (Md auvev (Mex tüppi) aroAAei- weorary barco. "yégisi : Wis. vi Jopv-T0lg

BA y po TOU, x13. às Xv yercasbeow:: Qiu quo los,

€6 comparandum Epigr. Melragri- GEXVIE. ubi fe Weaval Mtvorarsloi atyreoy ca, oodpuiyv Apfe poete yloristut; 'et Epigr. inter:.adíc. Db Movc a MeMaryeos —. Mayraníauc. 3yAasmapi 2z0aqioi, - ut hune- Verfum cért& emendatione .mftituerunt. £, "Hojfimiur. et ' Emi: Murtinur.— Now! foperacs:- nehskifüerit , hoc loco-mbnere, iiilam:iosrminnma

Jisieiri'cum Ménippi feiptis fimilitugiogm, five.

et (rhitwtione five fponté nstam, in Epigeammatis . quideis nolle ratiodo:quserendamvefle, fed in aliis Suec interciderunt :gperibus, Satyris fortafie Mo- hippeis;: Rx. his derivita. videntur , / quae. ^fthe- wobur.profere L. Xl.g.502. C. MsMeygoco Ku- vuuop v8 zo ar qéío.vowwat'ygaQu: Kdv voreu. v8 Seircu aov) agitur. Dane, - xvrgilis. dn- Sic dada. et L.3V. p.157. B. ubi Nicrom mere-

fiis ad.Cynicos epulanbée, oudác, mit, Uyv, d.-

Aéic yevsicruMDintdlog, byDur icBíei. 3 xa aae ó

erebyerot-d isa» MaMeryegoc radaenx à iv vale Xeit E

Lu WwryraQonésaa Qe, vn" Oungor-Edeor frase. vo c 3

^

'a Exxvim PRorzaouiwa.

bros - -; 3 pom drbyvens óryt«uua &Ure0 qd we . eibxor Asxí9ov xai Qax9s cUyxeidiy, quem . locum refpexit Euffathius ad ll. A. p.914. 40, Ex his lócie tres, ni fallor, Sstyrarum, quas Me, lrager. compofuit, titulos láoramur, Yuu-écus, AtmkÓcu wj) 4axic Xvyxeiic ét Xderrac, mifi fore tafle.totum illud Satyrarum.fyntegma Xapísov tic. tulo infcriptum fuit. Qui titulos Setyrarum Varronis métinerint, hanc conje&turam probsbi- litate nqn .deffitutam effe fatebuntur. . Quod 8i wero Mefiagin ilo, de quo agitur in duohus quao fupra laudavimus Epigrammatis, non diveríüs eft eb eo, qui "Anthologiam condidit, .hic: Cynieus - fuit, neo.loeum habet .cotijedura do&torim quo- rundam visorüm ap. JJaríefum in Fabr. Bibl.:Gr. T. IVyp. 412: fq. qui. duos-Melesgros fuiffe. exi- - fümarunt,. utrumque Gaderenfem , . alterum Gy ni cum, alterum Anthologise.patrem et;éonditorens. Certe hoc mihi exploratüm widetur, cum, quewa Gadarenfem appellat 4fhrs. L. IV. p. 157.-mibil . diverfum effe a Cynico, cujus.mentiondm facit ia

altero loco L. XI. p. $02. -Epigrammáta: áutem

Hia, e quae fopra dixi, Meleagri illius,- qui.Gorom- nim contexuit, vitam-enarraré, non efi quod du- bitemus; nec certe dubitavit is, qui "Stholion "fcripfit ad Prooemium Córanae in Vat. Cod, p. $1, OUro; à MtAMaygec Qoíuz de züc aO Iixheurtógc wóMec* ésélyrt d) vov Sauuecis vouya ven "Est.

: PRornz&QxEya. " | XXXI ; Yenupd'tor oríQawos ;et iterum: "Ort ó MeMaygog ] P admis, 5 àv. 30 hrec. naci ArsMUstoir. Kp Ko Hc vq

: Quae cum ita T fabu; Bbleojer. - ferui . cum Meüippo, item Gadarego et Cynico., Jam

vero Meaippi aetas incertiffima eff. .Ad conje&u, -.-

ram igitur confugere debemus. , Burettur (M&moi-. res.de l'Acad. des Infcript. Tom. XIX. p, 4414

Meleagrum fub primis Alexandri fuecefforibus, vis ^ .

: xiíffe fufpicatur. ^ Martinus in Epifl, Tom..L p; -

187. enm fub Seleuco, Antiochi M. fllio, fgruiífe

ait. Alii aliter. Sed veriffima videtur fententia |

Scholiaflae: in Vat. Cod. P- 82. radagnris: $ m, og

éy *dic iumqorn autos éatTod ipuovtucv Mansi :

isi EsMuXov ToU icy dieou. In.hac fententia cur acquiefcendum, siiflimen; :

paucis . dicam. Inter .JMrlragri Epigrammata ^

unum eft (CXXIIL) in Antipatri Sidonii tumulum, -

. Quem aefatem wsque ad Ol. CLX. produxiffe, cet-

tis. indiciis conflat. "T'enemus igitur hoc, .Meleas :

. grum floruiffe poft Ol. CLX. Jam vero primuns - ejus aetatem ab Antipatri Sidonii temporibus non valde remotam fuiffe, colligas ex Noftri Prooemio v. 42. ubi illius poétae carmina his verbis circum, fcripfit: eofucca» vs ay xuwqor cm. Aertgpaorgou,

. Ser .xusreor appellat Antipstrum , .wt recentem pottam. Ad hoc argumentum sliud accedit, ed quamvis. longius petitum, fatis tamen pon- -

4

.£rL PanorzgcoukmA.

deris et gravitatis habet, Meleagri in Epigram- gatis colligendis veftigia primus fecutus eft PAi- lippur Tiu [falonicenfi ut ipfe fatetur Ep. I. Tom. Il. p. 211. Is.feculo poft Chriftum ratum pri- xuit ex po&tis owAorésoic, 1. e. ut contextus docet, lis, qui poft Melesgrutm fcripferunt. Inter] hos - PPhilodemum recenfet, poétam in hoc Epigramma- tico genere longe celeberrimum, Gadarenfem. Hunc floruiffe circa Olymp. CLXXX. fatis conftat. jam. hinc intelligitur, ejus in Meleagri Corona carmina nulla fuiffe. Num vero Meleagrum hunc virum ignoraffe putemus? Non probabile, civem nimirum, eumque in illo genere, , cui Meleager praecipue ftudebat, nobiliffimum. Nonne hinc fequitur, eum Philodemi florem non vidiffe, ut hulto junioris? Verut eft igitur, quod Scholis- ftes affirmat, Meleagrum fub ultimo Seleucorum vixiffe. Is enim regríare coepit Ol. CLXX. 3. quó tempore Antipater Sidonius defun&Gus erat , Phi- foderhus nondum florebat.

* "Hic igitur vir, et Cynicus et Gadarenfis, et iple Epigrammata confcripfit, de quibus tum di- eetur, ubi poltarum Epigrammatariorum vitas enarrabimus, et aliorum Epigrammata collegit. De hae colle&ione, xvífaros infcripts,. ante €o- dicem Palatinum repertum, id eft, ante fuperio- ris feculi initia, nihil pline cónfiàbat, In hoc

PaorzcoxrxA. 20 Xf

in enim Codice ferrátum eft nobififfimurh ilio Prooerniunr, iii qo fingulos pottas; Corónse ia- fextos, cum fingulis floribus arbóribusve corripa- zstos recenfet. Sunt autem Hi; quos nomiristim appellat, numero "KENT ; - quide. fe. haud paucós álios, recentióres; (feme mA pióyea Qa. venti £5.) wdjünxiffe profitetar. 'Undé de illius operis | et amplitudiné ét práeffantia exiftimsre poffotnüus? . Nam ex illis póétis;: quorum eárrhina in"Cól

- le&ionem fuarh retuliffe ait, lorigé Blurinii florei-.— ^ tiffimis Graecide temporibus vixerent ; interjde - &os haud paücf'éanta apud onines füerunt glótis; ut, vel nominibus corum auditis, ^fümmam tibl - srtis po&ticae perfeBionem ," furhmum: fafligiutt animo fingas. ^ Hoc utinam práeclarumí opus ib: titem tuliffet! Sed "bene tamen nobiscuni a£tut.— eft, quod, in tanta optimorurn et poétarum et cui jusvis generis [criptorum jeQdra, tam infignes Coronae illius reliquiae ad nos pervenerunt, duaé üefiderium , effi non expleregt, lenirerit támén et. minuerent. ' Jn hac ColleGione fingula carmina, nulla argumenti: ratiohe habita, : fecundum] lite- ras initiales foiffe dispofita, diferte docet Sekofial fftr in Cod. Vat. p. 81. ubi verbis fupra ^ Taudatie adjicit haec: brofics OQ vo) Sauuaéror tovTéVi Yon "Prryeapjud vuv adédiayór voirabi B adro xcd vrorylow Pofteriora aec verba tnslé accepit Bak. —- in Fxércit&tionibos "plis. ip; $96: D.- -

e 5

ErH PROLEGOMENA:

e9:iàn Loickium in Carm. Sepulcy. p. IV. et ilius : Praef. .p. XIII. fecum in.erropem induxit, ut pus -

, terent, Melesgrum pp&tarpm : nomina fecundum,

erdingm elementarem dispoluifle. | Non in his, fed in ipfis Epigrammatis - illum ordinem obfervás ? tum foiffe, ex lisdem. SrAolia/fae. verbis probe in- telloxit Martigur'in Epift. ad Alexandrum Zonda- . dantium T'om. I. p. 184. cajus interpretatio Codi» cis Vaticani, adfpeQu veriffims,:effe intelligitur: Meleagri enim Coronam quamvis diffolvit et diss cerpfit Conflsptinus Cephalag,-